Maak een cv zonder beroepservaring - met een voorbeeld-cv (2023) (2023)

In dit artikel:

 • Wat is een cv precies?
 • Wie leest je cv
 • Voorbeeld cv zonder werkervaring
 • De juiste opbouw van een cv
  • Persoonlijk profiel
  • Kennis en ervaringen
  • opleidingen
  • hobby
 • Het wel of niet toevoegen van een profielfoto aan je cv
 • Stiekem heb je vast wel wat werkervaring.
 • Minimaal aantal jaren beroepservaring.

Net als jij moest ik ooit mijn cv maken zonder enige werkervaring. Misschien ben je net afgestudeerd of gestopt met studeren of werken en heb je geen werkervaring kunnen opdoen. Het is een uitdaging om een ​​goed CV te schrijven zonder professionele ervaring, maar zeker niet onmogelijk met een beetje creativiteit.

De kunst is om je kennis en ervaring te vervagen in plaats van werkervaring. U moet uw nieuwe werkgever met een cv ervan overtuigen dat u de benodigde kennis en vaardigheden onder de knie heeft. Dit doe je door goed na te denken over de opmaak en structuur van je cv. In de rest van het artikel leer ik je hoe je dit het beste aanpakt en waar je op moet letten.

Om uw leven makkelijker te maken, kunt u een kijkje nemen op onzeBewaar cv-sjabloonKies voor een ‘functioneel’ cv-template waarin je kennis en ervaring nadrukkelijk terugkomen in plaats van je werkervaring.

Wat is een cv precies?

Ik hoef je dit waarschijnlijk niet in detail uit te leggen, aangezien je hier via een zoekmachine terecht bent gekomen. Maar het is net zo goed om te begrijpen wat een cv is en waar het voor dient.

U kunt een cv beschouwen als een marketingdocument voor u. Een cv is daarom bedoeld om u in het best mogelijke licht te plaatsen voor een bepaalde functie. Het uiteindelijke doel van een CV is om een ​​interview te krijgen.

(Video) Zo maak je een origineel en creatief CV *tips & uitleg

Je hoeft dus niet echt je hele levensverhaal op een cv te zetten. Zorg ervoor dat je een cv afstemt op de functie-eisen om uitgenodigd te worden voor een gesprek.

Wie leest je cv

Het helpt om jezelf in de schoenen te plaatsen van de persoon die je cv gaat lezen. Het hangt af van de grootte van het bedrijf en het huidige aantal medewerkers dat de sollicitatieprocedures afhandelt (en dus uw cv leest). Het kan 1 (of meer) van de volgende personen zijn,

 • Manager:De persoon die de vacature beschikbaar heeft gesteld en op zoek is naar iemand om zijn team te komen versterken. Dit is de persoon op wie je indruk wilt maken. U zou kunnen veronderstellen dat u rechtstreeks zaken doet met de manager van een bedrijf met minder dan 50 werknemers.
 • medewerker personeelszaken: Een personeelsfunctionaris beheert alle personeelszaken van een bedrijf. Vaak hebben alleen de grootste bedrijven personeelsfunctionarissen om personeelszaken goed te beheren. Daarom kan het zijn dat je cv wordt beoordeeld door een HR-medewerker als je solliciteert naar een baan bij een groter bedrijf.
 • recruiter:Recruiters hebben de taak mensen te vinden voor een specifieke functie. Dus ze zijn op zoek naar jou. Grote bedrijven kunnen zogenaamde interne recruiters hebben die in hetzelfde bedrijf werken. Maar er zijn ook externe wervingsbureaus die door een bedrijf worden ingehuurd om een ​​geschikte nieuwe medewerker te vinden.

Een ding dat al deze mensen gemeen hebben, is dat ze het druk hebben en veel cv's moeten lezen. Een recruiter moet bijvoorbeeld 100 cv's per dag beoordelen. Dit is belangrijk om in gedachten te houden, aangezien deze mensen misschien niet de tijd nemen om je cv te lezen.

Volgens onderzoek doen deze mensen er gemiddeld 9 seconden over om een ​​cv te schrijven. Daarom is het essentieel om ervoor te zorgen dat je cv gemakkelijk leesbaar is.

Voorbeeld cv zonder werkervaring

De juiste opbouw van een cv

Voordat je al je kennis en vaardigheden op een rij zet, moet je eerst de juiste structuur creëren. Het moet er mooi en professioneel uitzien. Ook moet het cv gemakkelijk te lezen zijn, aangezien het waarschijnlijk maar een paar seconden te zien is.

 • Eenvoudig te gebruiken lettertypen:Deze mooie "handgeschreven" lettertypen zijn prima voor Sinterklaasgedichten, maar niet voor een cv. hou het simpel
 • Denk aan de kleuren:Natuurlijk wil je opvallen met je cv, dat kan door een beetje kleur toe te voegen. Maar raak niet te opgewonden, je moet professioneel blijven.
 • Secties van gebruik:Gebruik verschillende rubrieken voor je werkervaring, vaardigheden, ervaringen, opleiding etc.
 • Gebruik bladwijzers:Opsommingstekens maken de tekst veel leesbaarder. Ik gebruik het niet voor niets in de artikelen op deze site.
 • Gebruik 1 pagina:Gebruik indien mogelijk maximaal 1 pagina. 2 pagina's lezen is twee keer zoveel werk, en de vraag is of de persoon die je cv leest het leuk vindt om er 100 te lezen.
 • Contactgegevens bovenaan:Begin altijd met uw contactgegevens bovenaan. U wilt voorkomen dat de persoon uw contactgegevens moet opzoeken.
 • Persoonlijk profiel:Voeg persoonlijke informatie toe direct na uw contactgegevens in ongeveer 5 zinnen.

Denk er ook aan om 2 kolommen te gebruiken, zodat je meer informatie op 1 pagina kwijt kunt.

(Video) CV *ZONDER* Werkervaring maken: 7 Effectieve Tips [2021]

Gebruik de volgende secties om je cv te voltooien:

 • Kennis en Ervaringen
 • Cursus
 • Werkervaring
 • hobby's en interesses
 • Publicaties
 • prijzen of beloningen

kijk naarmodellen in winkel elfvoor meer voorbeelden.

Persoonlijk profiel

Dit is een paragraaf met een korte inleiding over wie je bent. Het doel van deze tekst is om de aandacht van de manager of recruiter te trekken. Probeer ze de rest van je cv te laten lezen.

Leg zo beknopt mogelijk uit waarom jij de meest geschikte kandidaat bent voor de functie. Je opleiding wil je waarschijnlijk als argument presenteren aangezien je weinig tot geen werkervaring hebt.

Wellicht kun je tijdens je studie prestaties uitlichten die een raakvlak hebben met de vacature. Of misschien heb je tijdens je studie (of elders) heel specifieke kennis opgedaan die nodig is voor de functie.

Kunt u informatie geven over deze punten?

 • Cursus:Dit is belangrijk om uit te leggen als je geen werkervaring hebt.
 • Jou doel:Waarom denk je dat jij de beste kandidaat bent?
 • Relevante vaardigheden:Markeer relevante vaardigheden waar je erg goed in bent.
 • Interpersoonlijke vaardigheden:Dit zijn zaken als communicatie, het vermogen om in een team te werken, leiderschapskwaliteiten, etc.
 • Prestatie:Noem prestaties waar je trots op bent en die relevant zijn. Bijvoorbeeld hoge cijfers of een bepaald project uit je atelier.

Kennis en ervaringen

Dit is een heel eenvoudig gedeelte waarin uw kennis en ervaring worden vermeld die relevant zijn voor de functie waarop u solliciteert. Je kunt ook geweldige ervaringen of zelfs prestaties vermelden waar je trots op bent. Je zou er goed aan doen om opsommingstekens te gebruiken.

(Video) Hoe maak je een krachtig CV?

Houd er rekening mee dat u deze zo kort mogelijk moet houden. Het voordeel hiervan is dat je er vrij zeker van bent dat mensen het zullen lezen. Mensen hebben de neiging korte lijsten te lezen in plaats van zeer lange lijsten. Het is dus slim om zo'n korte lijst bovenaan je cv te zetten.

opleidingen

Het spreekt voor zich dat je in dit onderdeel opsomt wat en waar je hebt gestudeerd. Gebruik opnieuw bulletpoints als je kunt. Stel je de volgende situatie voor:

 • De school en/of universiteit waar je hebt gestudeerd.
 • Vakpakketten, minor/majeur.
 • gemiddelde cijfers
 • modules en projecten

hobby

In eerste instantie zou je kunnen denken dat het niet zo belangrijk is om je hobby's te noemen. Het gaat tenslotte om jouw kennis en kunde, toch? Klopt, maar ook binnen hobby's kun je relevante kennis en ervaring opdoen. Ook zeggen hobby's iets over jou als persoon.

Dit gedeelte is dus een mooie gelegenheid om dingen te bespreken die los staan ​​van je opleiding, maar die wel iets met je werk te maken kunnen hebben.

 • Misschien ben je voorzitter van een vereniging en geef je daarmee echt aan dat je weet hoe je mensen moet aansturen.
 • Of misschien vind je het leuk om in je vrije tijd websites te maken en te programmeren, die je kunt gebruiken voor een ICT-functie.
 • Maar sport is ook altijd een goed tijdverdrijf, vooral teamsporten waarbij communicatie en samenwerking belangrijk zijn.
 • Vrijwilligerswerk is ook een goede “hobby” die allerlei kennis en ervaring vereist. Het zegt ook op een positieve manier iets over je karakter als je de tijd neemt om vrijwilligerswerk te doen.

Denk na over de activiteiten die je buiten je opleiding hebt gedaan en leg je hobby's uit in het kader van de baan waarop je solliciteert.

Het wel of niet toevoegen van een profielfoto aan je cv

Dit hangt af van het type functie waarop je solliciteert, hoewel het inmiddels algemeen geaccepteerd is om een ​​profielfoto te gebruiken. Dit komt waarschijnlijk door alle sociale media en de profielfoto's die daarbij horen. We zijn er min of meer aan gewend geraakt om een ​​gezicht te hebben met iedereen die we niet kennen.

Ook zullen werkgevers zeer waarschijnlijk naar u zoeken op LinkedIn, Facebook, enz. Persoonlijk vind ik dat je ook een profielfoto kunt toevoegen, maar dat is niet absoluut noodzakelijk. Een cv gaat uiteraard over jou als persoon en niet over je uiterlijk.

(Video) Hoe maak je een CV als student (5 simpele stappen) | Inclusief voorbeeld

Stiekem heb je vast wel wat werkervaring.

Denk bijvoorbeeld aan bijbaantjes, vakantiewerk, stages, je afstudeerwerk, bestuursfuncties of misschien ervaring in het buitenland. Hierin heb je werkervaring (en levenservaring) opgedaan.

Bovendien kan al deze ervaring ook relevant zijn voor de functie waarop je solliciteert. Je bijbaan in de horeca is bijvoorbeeld relevant als je solliciteert naar een salesfunctie. In de horeca werk je met mensen, sta je dicht bij mensen, leer je dienstverlenend te zijn, goed te communiceren, zakelijk te denken en nog veel meer.

Bovendien kun je met je ervaring met stages, vakanties en weekenden laten zien dat je tijdens je opleiding niet hebt stilgezeten.

Is je werkervaring relevanter dan je opleiding? Waarom heb je bijvoorbeeld precies de juiste ervaring voor een functie, maar minder of een andere opleiding dan vereist? Je kunt dan je werkervaring voorafgaand aan je opleiding op je cv zetten. Hierdoor komt de kracht van uw app op de eerste plaats, zodat deze meer opvalt.

Minimaal aantal jaren beroepservaring.

Een baan vinden zonder werkervaring is vooral moeilijk voor jonge mensen die net beginnen. Zoals je misschien hebt gemerkt, vereisen veel banen vaak een minimum aantal jaren werkervaring. U hoeft zich hier niet per se zorgen over te maken en u kunt nog steeds proberen te solliciteren. Maar je realiseert je dat het in dit geval enorm belangrijk is om te laten zien dat je alles hebt wat ze vragen in de vacature.

Ik heb speciaal nog een artikel geschreven om een ​​goed cv op te stellen. Hier beschrijf ik debelangrijke punten om een ​​cv te maken.

Videos

1. Profiel op je CV: 5 *Gouden* Tips om op te Vallen [Bewezen]
(Leren Solliciteren)
2. Solliciteren zonder ervaring? Dat doe je zó! #solliciteren #sollicitatie
(Sollicitatiehulp)
3. GRATIS een mooi CV in Canva!
(TimeToGuide)
4. Introductie | Nederlandstalige introductie van Integration made Easy by Dovetail
(Integration made Easy by Dovetail)
5. HOE MAAK JE EEN KRACHTIG CV? | Solliciteren kan je leren!
(Mascha Lange)
6. TECH Layoffs & How to Stay Ahead?
(High Paudel Verse)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated: 01/28/2023

Views: 6590

Rating: 4.4 / 5 (55 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.