Politici en bijbanen | vrijspeaker.nl (2023)

FacebookTwitterenPinterestWhatsappLinkedinReddItE-maildruk opViber

  !++18++!

  GERELATEERDE ARTIKELENMEER VAN DEZE AUTEUR

  libertarisme

  Wat kan een overheid doen?

  (Video) Kamerleden in de fout met bijbanen

  Onbekende gasten, stadsverwarming op gas.

  Goed georganiseerd

  Zwarte dag voor de kolenmijnen in Australië.

  15 REACTIES

  1. Ik ben het er niet mee eens, blijkbaar is politiek geen fulltime baan, dus als iemand meer wil doen of iets anders ernaast, waarom niet.

   (Video) Trendmeting 2015 over bijbanen

   Het lijkt mij dat iemand maar 1 baan kan hebben binnen de overheid (semi/gesubsidieerd). Zoveel banen bij de overheid zijn op zijn zachtst gezegd 'vreemd'. Gezien deze regel zou een parttime baan prettig zijn.

   Met 1 voet buiten de "politieke realiteit"

  2. [1] "Ik ben het er niet mee eens, blijkbaar is politicus zijn geen fulltime baan, dus als iemand meer wil doen of iets anders erbij, waarom niet."

   Als een politicus geen fulltime baan heeft terwijl hij wel fulltime wordt betaald, dan moet hij harder werken. Dat wil zeggen, na het lezen van de krant en het bedenken van zinloze vragen tijdens de groepsbijeenkomst, is het tijd om het kamergebouw schoon te maken, cursussen te volgen (zelfs de eenvoudigste economische wetten zijn politici vreemd), enz.

   @statement: "Ze laten zich er in hun (zelfstandige) werk altijd door beïnvloeden." – is dat niet hilarisch naïef, of ben ik te cynisch?

  3. Misschien vergeet ik iets, maar waarom worden politici en ambtenaren als "hoofdbaan" gezien en andere betaalde bezigheden als "bijbaan"? In termen van productiviteit kan overheidswerk soms (lees: altijd?) worden gezien als de minst productieve deeltijdbaan die het individu kan opgeven.

   Natürlich kann jeder so viele bezahlte Tätigkeiten ausüben, wie er möchte, solange dies im Einklang mit den Wünschen des Arbeitgebers steht (festgelegt im Arbeitsvertrag). Jetzt will sie, dass Politiker und Beamte wirklich Angestellte des Steuerzahlers sind. Übrigens darf jeder denken, was er will (das ist natürlich immer erlaubt) und hat das Rederecht – schließlich ist jeder, der Steuern zahlt, sozusagen der Chef der Regierung.

   Misschien een goede positie voor een referendum!

  4. [3] Ik ben het met Arend eens. Ik zou ervoor kiezen dat iedereen EERST betaald werk gaat doen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Veel commissies (verenigingen) doen dit in de avonduren, zonder betaling, misschien gewoon een kopje koffie.

   Parlement als Raad van de 'Associatie' van Nederland (facultatief lidmaatschap). Vrijwilligerswerk naast betaald werk. Ik weet niet of tegen die tijd zoveel politici contact zullen opnemen 🙂

   Productieve medewerkers (vuilnisophaaldienst, brandweer, buschauffeurs etc.) hoeven geen ambtenaar te zijn. Particuliere bedrijven kunnen dit ook (goedkoper en nog beter).

   Voor improductieve ambtenaren (inspecteurs, politici en inspecteurs etc.) geldt hetzelfde als voor politici: eerst je eigen geld verdienen en dan kijken of je nog energie en tijd hebt om aan "politiek" te doen...
   En vooral: val ons er niet mee lastig!

  5. [4]
   Lijkt me een goed plan. Wie wil de politiek in als er geen geld te verdienen valt? Hoe meer deeltijdbanen, hoe minder tijd onze hoge dames en heren hebben om "aan politiek te doen". Hoe minder politiek en wetten uit deze pers van de tweede kamer komen, hoe beter.
   Sterker nog: Schaf de tweede kamer en de gemeenteraden af ​​en voer wetten voortaan alleen nog maar per referendum in, op initiatief van de burgers met veel handtekeningen, met een minimale deelname van minimaal 50% van de kiezers, en liefst pas goedgekeurd na minimaal 2/3 van de burgers heeft ervoor gestemd. Breng vervolgens de politieke termijnen van burgemeesters en premiers terug tot 1 jaar, zonder mogelijkheid tot herverkiezing.
   Laten we eens kijken hoeveel onnodige politici en wetgeving we zullen hebben.

   (Video) Hoe we ons vastbeten in de bijbanen van hoogleraren

  6. Sorry wat een rommel. Wat is het? Over de HUIDIGE situatie of over een HYPOTHETISCHE situatie?
   Gezien de huidige situatie is het goed om te bedenken dat parallelle banen, bijvoorbeeld in de rechtspraak, uitermate ongewenst zijn: zien en lezenhttp://www.sdnl.nl/irm.htm
   U kunt ook lid worden van een klokkenluidersclub:http://www.sdnl.nl/klacht-v
   Als de situatie hypothetisch is, moet u eerst weten in hoeverre de onafhankelijkheid en integriteit van de medewerker zijn gewaarborgd.

  7. [6] "Wat een hoop afval"
   Dat alleen al is een sterk argument Harry, 🙂

   Om toch je vraag te beantwoorden:
   Ik sprak over de HUIDIGE ongewenste situatie waarin politici en ambtenaren geld krijgen (stelen) voor hun activiteiten, die ik (hypothetisch, zo u wilt) wenselijk zou vinden als ze alleen maar voor uw geld werken.

   Zolang ze nog steeds macht hebben (HUIDIG) zouden ze GEEN bijbaantjes moeten hebben (HYPOTHETISCH omdat ze dat zelf beslissen).

   Groet,

   Jodco

  8. [7]
   Jodco
   Mee eens, dat laatste is voor nu duidelijk genoeg. Maar wat bedoel je daarmee: "Voor onproductieve ambtenaren (belastingambtenaren, beleids- en fiscaal vormgevers etc.) geldt hetzelfde als voor politici: eerst uitstappen en je eigen geld verdienen, dan kijken of je nog energie en tijd hebt." voor 'politiek'" te doen...
   En vooral: val ons er niet mee lastig!"

   (Deze intimidatie gebeurt tegenwoordig omdat de burger bijna geen bescherming geniet van de overheid.)

   Ik zou zeggen:
   Belastingdienst: afgebouwd, waardoor de meeste ambtenaren ander werk gaan zoeken.
   Beleidsmakers (dwz ministers, staatssecretarissen en topambtenaren): Inkrimpen, meerderheid ander werk laten zoeken.
   Ik hou niet van politiek (in mijn vrije tijd), maar ik zou de politiek (in mijn vrije tijd) wel willen afschaffen: maar daar moet ik nog de juiste mensen voor vinden. Ik vind dat ze op projectbasis moeten worden aangeworven.

   Justitie: Verbied parallel werk door rechters. Maar rechters moeten later worden benoemd en beter worden betaald. Mederechters (advocatuur): afschaffen. Bovendien mogen dure rechters niet worden belast met kleinigheden. Bovendien leidt te veel slechte wetgeving tot een eindeloze hoeveelheid administratieve procedures en zelfs slechte jurisprudentie.

   Staatsraden: Alleen voor juristen, dus geen last voor ervaren politici.

   Om maar een paar voorbeelden te noemen.
   Groet,
   kwelling

  9. [8]Harry,

   (Video) SEKS als BIJBAAN: Studerende SEKSWERKERS

   Ik ben het helemaal met je eens!
   Zeker voor een overgangsfase lijkt dit een prima oplossing.

   Mijn opmerking dat beleidsmakers deze politiek in hun eigen tijd zouden moeten doen, was een grap. Wie heeft nodig! Politieke politiek stuurt altijd de mens of de samenleving; zo invasief. En het is dus een beperking van de vrijheid van het individu.

   Hoe dan ook, zolang de zittende regering nog het machtsmonopolie heeft, moet elke vorm van belangenverstrengeling worden vermeden.

   Groet,

   Jodco

  10. Wat ik absoluut libertair vind, is dat het niemand iets kan schelen hoe iemand zijn legale inkomen verdient of wat iemand met zijn vrije tijd doet, en daarom heeft niemand iets te maken met wat en hoeveel deeltijdbanen een politicus heeft. Hoewel je kunt zeggen dat wij belastingbetalers de werkgevers van politici zijn en dus vrij zijn om de voorwaarden te bepalen waaronder ze hun werk moeten doen en dus ook eisen dat ze geen bijbaantjes hebben, vraag ik me af of het zin heeft om deze bijbaantjes te verbieden .
   Als ze meer verdienen, kan hun salaris als politicus dalen.
   In New Hampshire bestaat de wetgevende macht uit 400 gekozen vertegenwoordigers die meer dan één partij kunnen vertegenwoordigen EN $100 PER JAAR kunnen verdienen! Bijbaantjes zijn natuurlijk nodig, maar tegelijkertijd sluit je uit dat een aantal middelmatige mensen een relatief hoog salaris proberen te krijgen door de politiek in te gaan. Grote mensen verdienen immers veel meer dan in de politiek en als je er niets aan toe mag voegen, voor Dr.Dr.Dr. die ook directeur is van zijn eigen 6 bedrijven en veel politiek talent heeft, erg oninteressant om in de politiek te gaan.
   Politici verbannen van deeltijdbanen en hen een hoog gemiddeld salaris toekennen, heeft de neiging middelmatigheid aan te trekken, en dat is wat we in de politiek voor onze ogen zien.

  11. [9]
   Jodco
   Naast de website van de Stichting Sociale Databank Nederland (zie mijn vorige link) is er een al even kritische website over "Censuur in Nederland" met tal van andere interessante onderwerpen.
   Twee goudmijnen voor oplettende lezers. :-)
   Groet,
   kwelling

  12. [11]
   Quirus
   hoor de voorbode van vreugde en geluk!
   "Kunst. 10. [Recht op revolutie.] Het regeringssysteem
   opgericht voor het algemeen belang, de bescherming en de veiligheid van
   de hele gemeenschap, en niet voor het eigen belang of voordeel van
   elke man, familie of klasse van mannen; daarom, wanneer de doeleinden
   van de overheid zijn pervers en openbare vrijheden zijn duidelijk
   gevaar lopen en alle andere rechtsmiddelen zijn ondoeltreffend
   Mensen kunnen en moeten terecht het oude hervormen of een nieuwe beginnen.
   Regering. De leer van niet-verzet tegen willekeur,
   en onderdrukking, is absurd, onderdanig en destructief aan goed en
   geluk van de mensheid".

   Omdat hij een goede vent is!

   Natuurlijk, hoe zwakker de overheid, hoe minder belangrijk deze bijbaantjes zijn. Het wordt nog riskanter omdat ambtenaren meer macht hebben, zoals rechters, PG's en AG's.
   Groet,
   kwelling

  13. [12] Medicijnen!
   Leve een internet!
   Hoe meer je ontdekt, hoe groter en dieper de put wordt.
   Het wordt steeds duidelijker hoe het establishment in het zadel blijft zitten en de armen...

  14. Ik ben het er niet mee eens. Ik heb niets en ik wil niets zeggen over iemands werk of leven. Of de ambtenaar in kwestie zijn eigen geloofwaardigheid in gevaar brengt, is zijn probleem. Het is echt jammer dat hij mijn geld verspilt, maar daar zal ik de partij bij de volgende verkiezingen op aanspreken. Deze bijbaantjes zorgen er alleen maar voor dat steeds meer mensen in Nederland een hekel hebben aan de politiek en zo bijdragen aan hun eigen ondergang.

   (Video) Gideon van Meijeren laat Jesse Klaver ALLE HOEKEN van de kamer zien tijdens het stikstofdebat.

  Reacties zijn gesloten.

  Videos

  1. Hoe zit het nou met de bijbaan van Sigrid KAAG?
  (GeenStijl)
  2. Bijbaantje
  (sketchcomedy.nl)
  3. Proces Wilders, Schalkengate, rechtbank weigert wraking
  (clipposhjo)
  4. Zembla | Het gevolg van Fortuyn
  (NPO Gemist)
  5. Zembla - Nederland belastingparadijs
  (Sella Ommekeer)
  6. Red de Postbode
  (Socialistische Partij (SP))
  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Melvina Ondricka

  Last Updated: 28/06/2023

  Views: 5793

  Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

  Reviews: 91% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Melvina Ondricka

  Birthday: 2000-12-23

  Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

  Phone: +636383657021

  Job: Dynamic Government Specialist

  Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

  Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.