Werkervaring op het cv: 10 handige tips waarmee je opvalt (2023)

Neemaak een cvhet is belangrijk dat je aantoont dat je geschikt bent voor de functie, en wat is een betere manier om dit te doen dan door je volledig bloot te gevenjuiste werkervaring op je cv?Naast opleiding is werkervaring het belangrijkste onderdeel van je cv. De beste recruiters zoeken vaak direct naar dit onderdeel op je cv. Gebruik de 10 tips en voorbeelden hieronder om de aandacht van de lezer te trekken.

Werkervaring op het cv: 10 handige tips waarmee je opvalt (1)

inhoudsopgave

Beroepservaring op cv: 10 tips

1. Toon alleen relevante werkervaringen

Waarom belanden zoveel cv's in de prullenbak?

Wist je dat...

...een recruiterslechts 7,4 secondenje cv bekijken? opvallen met eenonweerstaanbaar cv!

De belangrijkste reden is dat ze niet aansluiten bij wat de organisatie zoekt.

Het is erg verleidelijk om al je werkervaring op te sommen.

Maar de lezer wil gewoon kijken of het past bij de vacature.

Met je cv wil je laten zien dat je de juiste kandidaat bent voor de vacature

Toon alleen relevante werkervaring voor de functie waarop u solliciteert (zie hier een gesprek over dit onderwerp).

 • Wat zijn de functie-eisen van de vacature?
 • WelkeVaardighedenzijn ze op zoek?
 • Waar hechten ze waarde aan?
 • Welke woorden gebruiken ze?

Vermeld dit allemaal in de omschrijving van je werkervaring.

2. Omgekeerde chronologische volgorde

Maak een lijst van uw relevante werkervaring in omgekeerde chronologische volgorde.

Jij ooklaatstwerkervaring alsEerstbellen.

Dat is namelijk het meest interessante voor de lezer: wat heb je de afgelopen tijd gedaan dat past bij de huidige vacature?

Heb je een professionele sollicitatiebrief en cv nodig?

maak er online een aanonweerstaanbare sollicitatiebrief en cvOver 15 minuten,volledig op maat.

(Video) Hoe maak je een krachtig CV?

Verwant

Volgorde van je cv: wat is belangrijk?

3. Toon uw resultaten

Beschrijf niet uw verantwoordelijkheden of taken, maar laat deresultaten op je cvkijk wat je hebt.

Zorg ervoor dat je CV inslaat als een bom.

Wat bedoelen we daarmee?

Nee:

Verantwoordelijk voor het onderhoud van alle servers en IT-systemen binnen de organisatie.

Goed doen:

Alle servers en IT-systemen verbeterden van 97% naar 99,9% in 9 maanden in de hele organisatie met de XYZ-implementatie.

Zie je wat we hier doen?

Wij zeggen duidelijk:

 • Welk resultaat is behaald
 • in welke periode is het uitgevoerd
 • Hoe ben je tot dit resultaat gekomen?
 • Wat een impact had het. Denk aan de omvang van je werk: hebben we het over een afdeling of het hele bedrijf?
 • Welke vaardigheden waren belangrijk om dit resultaat te bereiken?

Gebruik dit formaat om uw werkervaring te laten zien en u zult merken dat u sneller wordt uitgenodigd voor een interview.

Toon alleen resultaten waar je trots op bent.

Verwant

De 10 meest gevraagde vaardigheden op je cv

4. Pak vooroordelen aan

Verplaats je in de schoenen van de lezer en probeer te begrijpen wat hij in een cv wil zien.

maar ook wat zijNeeIk wil zien. Waar is je potentiële werkgever bang voor?

Bijvoorbeeld:

Je bent net afgestudeerd, dus je hebt nog weinig werkervaring. Wat zal de recruiter denken? Is het verstandig om iemand zonder ervaring in dienst te nemen? Al snel blijkt dat je niet alle verantwoordelijkheden aankunt.

Hoe benader je dit onderwerp in je cv?

Probeer de angst bij de lezer weg te nemen.

Laat zien dat je ervaring hebt opgedaan:

Snel een CV nodig?


gemakkelijk te vullenprofessionele cv-sjablonen, direct downloaden enklaar in 10 minuten!

(Video) CV *ZONDER* Werkervaring maken: 7 Effectieve Tips [2021]

Denk bijvoorbeeld aan

 • bijbaantjes
 • vrijwilligerswerk
 • verantwoordelijkheid die je op je nam voor een project

Noem alles wat je kunt bedenken dat de angst van de recruiter wegneemt.

5. Ga niet te veel terug in de tijd

Hoeveel jaar werkervaring vermeldt u op uw cv?

Er is een algemene regel die zegt dat je niet verder dan 10 jaar terug mag gaan.

Kijk zelf of dit relevant is voor uw situatie.

Toon bovenaan je meest recente werkervaring.

6. Eenpuntskaart

De meeste cv's staan ​​vol met saaie, lange en niet-concrete teksten.

Nee!

Gebruikenactieve werkwoordenBeschrijf hoe jij hebt bijgedragen aan het resultaat.

Vergroot de kans op een baan


In een handomdraai een perfect cv waarmee je echt opvalt.

Denk aan:

 • € X kosten bespaard
 • € En gegenereerde inkomsten
 • verbeterde dienstverlening

Voeg zoveel mogelijk getallen, percentages, vergelijkingen of andere belangrijke details toe om uw prestaties concreet te maken.

Dit zorgt ervoor dat je zelfverzekerder overkomt.

En wees niet bang dat je het niet allemaal zelf hebt gedaan.

Recruiters begrijpen ook dat je als een team hebt gewerkt en dat het meestal een gezamenlijke inspanning is.pogingTijdperk

Houd je dus niet in, opscheppen is 100% gerechtvaardigd op een cv.

zolang dat niet zo isgelogenen laat duidelijk zien wat jouw bijdrage was aan het resultaat.

(Video) Zo maak je een origineel en creatief CV *tips & uitleg

7. Toon een algemene functietitel

Organisaties zijn vaak erg creatief als het gaat om het creëren van nieuwe banen.

Dit interne jargon is natuurlijk prima, maar onduidelijk voor de lezer van je cv en dus ronduit onmogelijk.

Gebruik oprofessionele titelnormaal gebruikt voor uw werk.

Kijk welke naam de organisatie gebruikt waar je solliciteert.

En kijk bijvoorbeeld eens op LinkedIn om te zien wat andere mensen gebruiken.

Kijk of het slim is om meerdere functietitels te gebruiken om duidelijk te maken wat de inhoud van de functie is.

Bijvoorbeeld:

Productmanager | Product eigenaar

Gebruik ook geen algemene termen als 'uitzendkracht', maar geef altijd aan wat je functie was. Vermeld wat u deed, niet wat uw contractvorm was.

Geef ook context over waar je hebt gewerkt:

 • Wat is de omvang van de organisatie (aantal medewerkers)?
 • Is het een groot bedrijf of een familiebedrijf?
 • Ben je nationaal of internationaal georiënteerd?

Zo krijgt de lezer een indruk van de werkomgeving waarin je hebt gewerkt en kan hij je functioneren beter beoordelen.

8. Gebruik geen "yo"

Iedereen zal begrijpen dat het cv over jou gaat.

Alles-in-1 applicatietool
Maak snel en gemakkelijk je cv, schrijf een sollicitatiebrief, bekijk vacatures en volg sollicitaties

Zodra niet:

Leiding gegeven aan een team van 8 medewerkers.

Goed doen:

Leiding gegeven aan een team van 8 medewerkers.

Dit laatste voorbeeld oogt professioneler, is korter en krachtiger.

9. Gebruik geen afkortingen

Naast jargon gebruiken organisaties ook graag veel afkortingen.

En voordat je het weet, gebruik je ook onbewust allerlei afkortingen op je cv.

Merk op dat een lezer deze afkortingen niet altijd zal begrijpen.

Gebruik daarom nooit termen die de lezer niet begrijpt, maar gebruik algemene termen die iedereen kent.

10. Gebruik bladwijzers

Vermeld uw werkervaring in opsommingstekens, zodat de lezer uw cv gemakkelijk kan scannen.

(Video) Profiel op je CV: 5 *Gouden* Tips om op te Vallen [Bewezen]

En gebruik veel witruimte en marges, allemaal om de lezer beter van dienst te zijn!

kijk ditcv-sjablonenom te leren hoe je een cv opmaakt.

Waar plaats je de rubriek werkervaring?

Werkervaring is vaak het belangrijksteonderdeel van je cv.

Daarom verdient het een prominente plaats.

Zet hem dus achter je aan.persoonlijke informatiejij ookpersoonlijk profiel.

Hierdoor kan de lezer snel dat belangrijke onderdeel vinden.

Als je een student of beginner bent zonder werkervaring, begin dan bij jezelfopleiding op je cv.

Dit is voor de lezer belangrijker dan je werkervaring.

Hoe zet je werkervaring op je cv?

Werkervaring op het cv: 10 handige tips waarmee je opvalt (6)

De werkervaring op je cv bestaat uit 4 belangrijke onderdelen:

 1. begin met deperiodedit heeft gewerkt. U kunt het beste de indeling MAAND/JAAR gebruiken. Alleen de jaartallen tonen is te vaag. Ook een goede recruiter weet dat dit vaak gewend isgaten in cv'svermomming.
 2. dan ga je verdertitel, naam van de organisatie en locatiewaar heb je gewerkt
 3. Dus je geeft een beetjecontextover haar positie en organisatie. Vertel ons bijvoorbeeld hoeveel het bedrijf verdient en hoe groot de afdeling was waar je werkte.
 4. En volgt de lijst met de behaalde resultaten en de verantwoordelijkheden. Schrijf het op in bladwijzers om het gemakkelijk te kunnen scannen.

Voorbeeld van werkervaring op cv

Zie hieronder voorbeelden van hoe u de beste werkervaring op uw cv kunt opnemen.

Februari 2018 - nuProduct Owner - Philips - Tienda online em philips.nl1,1 miljoen bezoekers per maand, 73 miljoen euro omzet- Onderdeel van het team dat de algemene webshop beheert- De omzetgroei in 2021 was +23% jaar-op-jaar- [meer resultaten]
september 2018 - hedenKinderverpleegkundige, Haga Ziekenhuis, Den HaagKinderafdeling met 18 bedden en een team van 7 verpleegkundigen - Aanwezigheid en toedienen van medicatie op de kinderafdeling - Centraal contact met alle specialisten (kinderarts, revalidatiearts, voedingsdeskundige, maatschappelijk werker en psycholoog) - Verbetering van de dagelijkse werkoverdracht door invoering van een efficiënt proces

zie nog meerCV voorbeeldenvan de meest voorkomende functies en sectoren.

Geen (of weinig) werkervaring op je CV

Werkervaring op het cv: 10 handige tips waarmee je opvalt (7)

Hoe zorg je voor een uitnodiging voor een gesprek?
Ontdekken5 cv-geheimendat uw concurrentie niet van toepassing is

Als je niet veel of misschien wel niets hebtGeen werkervaring op je cvkan aantonen, wordt je opleiding meteen de belangrijkste focus van je cv.

Begin in dit geval altijd met je training.

Probeer ook te kijken welke relevante werkervaring je al hebt.

Overweeg bijvoorbeeld om uwstage op je cv.

Wil je laten zien dat je een geweldige werker bent?

Het kan daarom heel sterk zijn om aan te geven dat je naast je opleiding meerdere bijbanen hebt gehad.

(Video) Werkervaring op je CV – 5 Tips van Experts om Sneller Aangenomen te worden [Bewezen]

Vergeet ook nietvrijwilligerswerk op je cvverklaren. Zeker als je gaat solliciteren bij een maatschappelijk betrokken organisatie.

Kant-en-klare cv-sjablonen
In 10 minuten een stijlvol en creatief cv waarmee je binnen no-time opvalt.
Vul je gegevens in, kies een cv-template en download deze direct!

Videos

1. CV Layout: 5 Slimme tips voor een Perfect CV (CV Opmaak Tips)
(Leren Solliciteren)
2. Personalia op CV: Wat MOET je vermelden en wat kun je beter weglaten?
(Leren Solliciteren)
3. 6 tips bij het plaatsen van uw cv.
(UWV)
4. De ideale lengte van je CV (volgens CV-Experts) | Hoelang mag een CV zijn?
(Leren Solliciteren)
5. RebelZ News | Sollicitatie Tips | Hoe maak je een opvallend CV?
(Working RebelZ)
6. HoeDoeJe: Een CV Maken + Voorbeeld CV
(HoeDoeJe)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated: 03/14/2023

Views: 6584

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.