Zo werkt het: Salaris bepalen - DIRECT Payroll & Staffing (2023)

Zo werkt het: Salaris bepalen - DIRECT Payroll & Staffing (1)

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2022 om 12:05 uur

 • bloggen

tijd om te lezen: 5 minuten

Het bepalen van het salaris van (nieuwe) medewerkers kan een lastige opgave zijn. Om te beginnen moet het salaris in overeenstemming zijn met de cao. Daarnaast moet de werknemer altijd minimaalhet wettelijk minimumloonbetalen. Verder spelen ook opleiding, leeftijd en werkervaring een rol bij de salarisbepaling.

Omdat het een hele klus is om het juiste salaris te bepalen, helpen we je in deze blog op weg. Wat is het juiste salaris voor een nieuwe werknemer? Waar moet je op letten bij het bepalen en berekenen van salarissen? Deze en andere vragen komen aan bod in deze blog.

Navigeer snel naar

 • Factoren beïnvloeden

 • 1. Functie

 • 2. Onderwijs

 • 3. Leeftijd

 • 4. Ervaring

 • 5. Industrie

 • 6. Kao

 • 7. Arbeidsmarkt

 • 8. Regio

  (Video) NSPIRE On Air 2022: episode 2 with Nicola Millard
 • Hulp nodig?

Welke factoren bepalen het salarisniveau?

Er zijn verschillende factoren die in belangrijke mate bepalen hoe hoog het salaris van uw toekomstige werknemer zal zijn. De factoren waar je rekening mee moet houden zijn de volgende:

 • Wat is of wordt de functie van de werknemer?

 • Wat is het opleidingsniveau van de werknemer?

 • Hoe oud is de werknemer?

 • Hoeveel (relevante) ervaring heeft de medewerker?

 • Wat is de branche?

 • Welke cao is van toepassing?

 • Hoe is de arbeidsmarkt?

 • In welke regio gaat de werknemer werken?

1. Functie

Het salaris hangt natuurlijk sterk af van de functie die iemand gaat vervullen. Dit hangt meestal af van opleiding en ervaring. Voor de ene functie moet je een aantal jaren gestudeerd hebben, voor de andere kun je binnen een paar weken een geschikt certificaat halen.

Ook de mate van verantwoordelijkheid binnen een bepaalde functie draagt ​​bij aan het salarisniveau. Over het algemeen geldt: hoe groter de verantwoordelijkheid, hoe hoger het salaris.

Checklist: Past mijn huidige backofficepartner nog wel bij mij?

De wereld van flex is veranderd - op dit punt van uw ondernemersreis kan het interessant zijn om uw huidige leveranciers onder de loep te nemen. Deze gratis checklist helpt je daarbij.

 • Ben je nog steeds tevreden over je backoffice partner?

 • Hoe kritisch bent u op uw backofficepartner?

  (Video) Human Resources 2.0: Digitaliseer uw dagelijkse taken (Dutch)

 • Kan het makkelijker en sneller met een andere partner?

Download de gratis controlelijst

2. Opleidingsniveau

Vaak geldt: hoe hoger opgeleid je bent, hoe hoger het salaris. Het is daarom aan te raden om voor een objectieve salarisbepaling te kijken naar het opleidingsniveau en afgeronde studies.

3. Leeftijd

Naast opleiding en functie (en later ook ervaring) blijft leeftijd een bepalende factor. Onthoud: hoe jong iemand ook is, er is altijd eenminimumloon.

4. Ervaring

Wanneer iemand al een tijdje in bepaalde functies werkzaam is, betekent dat ook dat de nodige 'vlieguren' zijn ingevoerd. Met zoveel ervaring in de rol, is het salaris waarschijnlijk hoger dan iemand die voor het eerst in de functie begint.

5. Industrie

De branche waarin je werkt heeft invloed op je salarisniveau. Waarom? Dit heeft veel te maken met het geld dat in de sector circuleert. Hogere marges betekenen meestal meer ruimte voor hogere salarissen. De mate waarin werknemers worden vertegenwoordigd door een vakbond heeft ook invloed op de hoogte van de lonen.

6. Kao

In een CAO staan ​​afspraken tussen werkgevers en werknemers. Dit is inclusief loon. In deze cao's bepalen werkervaring, opleiding en de aard van de functie de ladder (en sport) waarop iemand kan starten. Hieronder vindt u een toelichting op een cao waar u mogelijk mee te maken heeft.

Cao Metaal & Technologie

Om alles wat visueler (en makkelijker) te maken, leggen we nu een voorbeeld uit. Stel dat u werkzaam bent in de Metaal & Techniek branche, dan dient u voor het bepalen van het salaris te verwijzen naar de Metaal & Techniek CAO (ook wel kleinmetaal genoemd). Daarnaast heeft u het werkboek Metaal & Techniek nodig. Daarin vind je ook de kleine metalen salaristabel. Om je een idee te geven: de cao van Metal & Tecnologia omvat zo'n 160 pagina's en daar komt het werkhandboek van zo'n 280 pagina's bij. De verschillende loonschalen voor de kleine metaalbewerkingsgroepen die overeenkomen met de loongroepen vind je in de CAO.

Je hebt de CAO Metaalindustrie en Techniek nodig om de juiste salarisschaal te vinden. Salaristabellen veranderen gemiddeld twee keer per jaar. Controleer daarom goed of de startdatum van de betreffende medewerker in de juiste salarisschaal staat. Er zijn verschillende werkgroepen, zoals de werkgroep metaal en techniek of de werkgroep metaal-mechanica. De betaalgroep bepaalt tot welke werkgroep medewerkers behoren.

het functiehandboek

Zoek de functiebeschrijving op in het functiehandboek. Als je de juiste baan hebt gevonden, leer je ook over de functiefamilie en de verscheidenheid aan functiegroepen. Zo kunt u aan de hand van het functiehandboek bepalen tot welke functiegroep de medewerker behoort. Deze werkgroep vind je in de cao. Staat de functie niet vermeld in het functiehandboek? Zoek dan een soortgelijke functie. In de verspaningsgroep is bijvoorbeeld een machinebouwer opgenomen. In het werkboek vind je de volgende sectoren:

 • installatie bedrijven

 • goudsmeden en goudsmeden

 • carrosserie bedrijf

 • metallurgie

 • Isolatie

Voorbeeld

Ingewikkeld, nietwaar? Maak je geen zorgen, we geven je een voorbeeld:

(Video) SPANISH TAX DECLARATION EXPLAINED 💸🇪🇸 How to complete the 2023 Declaración de la Renta for income

Laten we zeggen dat je net een nieuwe rekenmachine hebt. Hij heeft twee jaar ervaring in dezelfde functie, heeft een MBO-3 opleiding en is 23 jaar oud. Tegen welk salaris neemt u deze werknemer in dienst?

Stap 1:Download de 'Functionele handdoek voor metaal en techniek'. Zoek de functie 'rekenmachine' op in de handleiding (makkelijke zoektip: ctrl+f).

stap 2: Als je een vacature hebt gevonden, zie je rechtsboven tot welke functiefamilie deze functie behoort en wat de omvang van de werkgroepen is. In dit geval is de functiefamilie '5, Bedrijfsbureau'. Het bereik van deze functiegroep is 5 tot 11.

Fase 3:U kunt nu functiefamilie 5 opzoeken in het functiehandboek (ctrl+f). Functiegroepen 5 t/m 11 behoren tot de rekenfunctie. Bepaal nu precies tot welke groep de nieuwe medewerker behoort op basis van opleiding en verantwoordelijkheden of taken. Stel, uw medewerker behoort tot werkgroep 6.

Fase 4:Nu nemen we de cao. Ga naar de salaristabel (zie afbeelding).
Uw medewerker zit in taskforce 6 (E/6), hebben we zojuist vernomen. Links ziet u 'dienstjaren' staan. De medewerker heeft twee jaar werkervaring in dezelfde functie, zo komen we uit op een brutosalaris van € 2.247.

Zo werkt het: Salaris bepalen - DIRECT Payroll & Staffing (3)

Stap 5:Tot slot berekenen we het bruto uurloon. Dit doen wij als volgt:
2247 x 12 (maanden) = 187,25 / 52 (weken) = 518,54 / 38 (werkuren per week) = € 13,65
Het bruto uurloon voor deze nieuwe rekenmachine is dus € 13,65. 38 uur

7. Arbeidsmarkt

Wanneer de arbeidsmarkt (in een bepaalde bedrijfstak) krap is, heeft dit meestal een positief effect op de lonen. Werkgevers hebben dan veel vacatures, terwijl er weinig kandidaten op de markt zijn. Op een brede arbeidsmarkt is het net andersom. Tja, een werkgever mag natuurlijk nooit onder het wettelijk minimumloon betalen.

8. Regio

De salarissen in de Randstad zijn over het algemeen iets hoger dan in de rest van Nederland. Dit komt bijvoorbeeld door hogere maandlasten.

In 5 stappen een backoffice feest op maat

Bij uw zoektocht naar een geschikte nieuwe beherend vennoot moet u op veel zaken letten. Met dit stappenplan heb je alles in huis om een ​​goede vergelijking te maken tussen verschillende aanbieders om jouw ideale backoffice partner te vinden.

 • U wilt een betrouwbare partner aan uw zijde

 • U wilt een partner die aan al uw wensen voldoet

 • U wilt een partner die snel en adequaat handelt

Download het gratis script

Hulp nodig bij het bepalen van het salaris van uw nieuwe medewerker?

Een nieuw salaris bepalen voor uw toekomstige werknemer is niet zo eenvoudig. Houd bij het bepalen van salarissen altijd rekening met de laatste wetten en richtlijnen. Door de hoge inflatie in 2022 en aanhoudende personeelstekorten verwachten werknemers eerder een loonsverhoging. Dit heeft u als werkgever natuurlijk zelf in de hand. Kom je er zelf niet uit, raadpleeg dan onze kennis en ervaring. Wij adviseren u graag vrijblijvend.

(Video) TENTOO PAYROLL FREELANCERS

Kunnen we je meer helpen? Neem contact op.

026 - 372 45 20

direct antwoord

via het formulier

Antwoord binnen 24 uur

via livechat

Antwoord binnen 1 minuut

Reageer binnen 5 minuten

Reageer binnen 5 minuten

caofunctie groepfunctie handleidingklein metaalslaap boxmetaalsalarissalaristabeltechnologieWerkervaringmedewerkermedewerkerswettelijk minimumloon

Videos

1. Brigitte Van Kwikkelberghe - Global Mobility
(ie-net vzw)
2. HOW TO BECOME FINANCIALLY SECURE - Financial Independence in 7 Steps
(Millionaire Idea)
3. Discover the Shocking Secret to Transforming Your Bad Karma | Subhash Jain
(Next Level Soul Podcast)
4. Class 05 Reading Marx's Capital Vol I with David Harvey
(Reading Marx's Capital with David Harvey)
5. THE GYMNASTICS METHOD | Interview with Adam Gödrösi | Athlete Insider Podcast #71
(GORNATION)
6. How To Create A Full Payroll in Excel Pt.1 [Employee Manager Part 15]
(Excel For Freelancers)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 22/07/2023

Views: 5789

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.